Gezinsviering op paaszaterdag

04 april 2018, door Webmaster PHG

Terwijl buiten de eerste regendruppels het paasweekend inluidden, druppelden de eerste kerkgangers, voor de gezinsviering, de Maria Magdalenakerk binnen op zaterdag 31 maart.
Binnen waren de lampen uit. Maar na een welkomstwoord van voorganger Edith Hertog werd in een grote schaal, voor het altaar, het paasvuur ontstoken.
Kinderen ontstaken aan dit vuur hun kaarsjes en verdeelden dit licht en de warmte over de gehele kerk, door bij iedereen een kaarsje aan te steken.
Het verhaal van Pasen werd verteld, waarbij stil werd gestaan bij het verrijzen van Jezus Christus uit de dood.
Vervolgens werden alle kinderen in de kerk uitgenodigd om bij het paasvuur te komen zitten. Voorganger Edith ging met de kinderen in gesprek over het ontstaan en koesteren van het leven aan de hand van het uitgroeien van een bloembolletje.
De kinderen bedachten samen dat niet alleen eten, drinken en zonlicht nodig is om te groeien en te leven, maar ook liefde en aandacht. En dat zijn ook juist de belangrijke dingen die je helpen om verdrietige zaken te overwinnen en te genieten van het leven.
De kinderen deden allemaal een bloembolletje in een grote bak en werden aangemoedigd om af en toe te komen kijken hoe deze paastuin zich zou ontwikkelen tot mooie lentebloemen.
Voor het nieuwe leven werden ook grote kannen water leeg gegoten in de doopvont en gezegend, waarna iedereen in de kerk werd besprenkeld met het gezegende water.
Na enkele liederen en het klaarmaken van de tafel werden wederom alle kinderen uitgenodigd om op het altaar te komen staan en samen de voorbereiding tot de communie te beleven. Vervolgens werden de kinderen betrokken bij het uitspreken en uitdelen van de vredeswens.
De viering werd afgesloten met een gebed en de paaswens, waarna iedereen de kerk verliet en de kinderen allemaal een bloembolletje mee naar huis kregen.
Ook werden de kinderen uitgenodigd om in de pastorie paaseieren te komen zoeken en dat lieten ze zich natuurlijk geen 2 keer zeggen. Er werd fanatiek gezocht en uiteindelijk werd er een hele mand vol met heerlijke chocolade-eieren gevonden, welke werd verdeeld over alle kinderen die zo goed hadden gezocht, maar ook een hele fijne inbreng hadden gegeven aan deze viering.