Geloven Anders

01 oktober 2017, door Webmaster PHG

Catechese- en gespreksgroep.

In onze kerken gaan we vaak uit van een aantal gedeelde opvattingen over het geloof. Die denkbeelden lijken heel vanzelfsprekend. Wanneer we echter zorgvuldig naar de Bijbelteksten kijken, komen we verrassende nieuwe inzichten tegen. In een cursus van acht bijeenkomsten gaat diaken Rob van Uden met u hierover in gesprek.

De woorden van Jezus zijn een alternatief voor de manier waarop veel mensen met hun leven omgaan. Vragen worden opnieuw bevraagd, wat vanzelfsprekend lijkt tegen het licht gehouden. In het spoor van Jezus wil deze catechese- en gespreksgroep ‘anders’ naar het geloof kijken en fundamentele thema’s bespreken, zoals goed en kwaad, lijden en vreugde, dood en leven.

We beginnen met vragen over geloof en leven en kijken hoe in onze tijd oplossingen voor deze vragen worden gezocht. Vervolgens kijken we of levensvragen, inclusief de hedendaagse oplossingen, in de Bijbel te vinden zijn en naar verrassende andere inzichten die de Bijbel ons te bieden heeft.

Er zijn vier bijeenkomsten in het Parochiecentrum Dongen, Hoge Ham 84 en vier in het Parochiecentrum Rijen, hoofdstraat 58. Het zijn acht verschillende onderwerpen, elk met een eigen dimensie.

Het is een cursus voor iedereen:

  • Om kennis te maken met geloven: kennis maken met kernpunten van het christelijk geloof.
  • Om het geloof op te frissen: onze eigen alledaagse werkelijkheid terugvinden in de Bijbel, maar ook de eigen benadering. Bijbelse antwoorden kunnen verrassen, zijn vaak anders dan je verwacht.
  • Om het geloof te verdiepen: ontdekken van verschillende lagen in het geloof, betekent dat je je geloof kunt verdiepen.
  • Om het geloof te verbreden: geloven in Christus is de wereld tegemoet treden, verbinding zoeken.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Data in Dongen: 10 oktober, 21 november, 9 januari en 27 februari.
Data in Rijen: 31 oktober, 12 december, 30 januari en 13 maart.

Opgeven via e-mail: teamassistente@parochiedongen.nl.