Gebedenboekje

20 februari 2019, door Webmaster PHG

In het parochieplan is aangegeven dat we het persoonlijk gebed willen stimuleren. Juist in een wereld waarin geloven en kerk niet langer vanzelfsprekend zijn, is een persoonlijke verankering van het geloof belangrijk. Een projectgroep voor beide parochies neemt deze uitdaging aan en stelt zich een heel concreet doel: parochianen aansporen tot het schrijven van een gebed voor een gebedenboekje.
Op deze manier vragen we aandacht voor het gebed en kunnen we activiteiten organiseren die het bidden stimuleren. In de loop van het project zullen we steeds concrete handreikingen geven. We houden u op de hoogte van de verschillende initiatieven.
We beginnen met een workshop ‘Bidden en schrijven’. De organisatie daarvoor is in volle gang. We kunnen alvast melden dat de workshop gegeven zal worden door dhr. Stan van Ommen, op woensdag 3 april, aanvang 19.30 uur. De plaats wordt nog nader aangegeven.