Gazons kerkhof Rijen

04 september 2019, door Webmaster PHG

Door de extreme droogte in de zomer van 2018 hadden de grasstroken bij de graven veel geleden. In het voorjaar van 2019 werd het opnieuw ingezaaid. Opnieuw kregen we een heel droge periode en het graszaad ontkiemde niet. De wind verspreidde het wel over het hele kerkhof. Daarna spoelde een geweldige stortbui het graszaad over de paden.
Het gras ging inderdaad groeien: op de paden, tussen de grafzerken en ook wel op de plaats waar het de bedoeling was. Maar in plaats van mooi gazongras kregen we op de meeste plaatsen een grassoort, die met stevige stengels horizontaal op de grond uitgroeit. De meeste bezoekers van het kerkhof noemden het onkruid, ‘varkensgras’ en beweerden dat er verkeerd graszaad was gebruikt. Het blijkt ‘ijzergras’, het zaad moet in de grond gezeten hebben en door het droge weer kreeg het de kans te groeien, meer dan het fijne gazongras. Dit ijzergras kan goed tegen heet droog weer, doch niet tegen veel maaien en vorst. In de winter (mits we weer geen kwakkelwinter krijgen) zal het dood vriezen en verdwijnen. “We hopen het!”
De kale plekken werden opnieuw ingezaaid, maar opnieuw kwam er een hittegolf met als gevolg dat het gras niet ontkiemde. De Wokkers (allemaal vrijwilligers en mannen vaak in een vergevorderde pensioenleeftijd) doen hun uiterste best om het kerkhof opnieuw ‘schoon’ te krijgen. Maar we krijgen het niet geklaard.
De firma Brouwers zal nu de grasstroken recht af frezen en tussen de grafstenen en op de paden het gras en het onkruid weg halen. De Wokkers zullen zoveel mogelijk mee helpen en ik hoop dat we binnen enkele dagen het karwei zodanig geklaard hebben, zodat we het zelf weer bij kunnen houden. De kale plekken worden opnieuw ingezaaid en nu op een gunstig tijdstip in het najaar.
Tot slot: uitbreiding van de werkgroep onderhoud kerkhof is zeer gewenst. Enthousiaste mannen en vrouwen zijn van harte welkom. Iedere maandagochtend van 9 tot 12 uur zijn we op het kerkhof bezig.
Tot ziens, met veel werklust!
Beheerder kerkhof: Jos Biemans