Feestdag van Sint Anneke op 26 juli

09 juli 2019, door Webmaster PHG

De Heilige Anna is patrones van de parochiekerk en kapel in Molenschot. De oude spreuk ‘Met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ’n manneke en ieder manneke om ’n Anneke’ is nog steeds actueel. Velen bezoeken de mooie eeuwenoude kapel, toegewijd aan de Heilige Anna. Zij komen om hun diepste verlangens en gevoelens neer te leggen bij deze vrouw. Als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus geeft zij kennelijk veel mensen vertrouwen en troost.
Met het thema: ‘Wie vraagt, ontvangt …! Wie zoekt, vindt…!’ zijn er drie vieringen in de Annakerk.
Vrijdag 26 juli om 19.00 uur een eucharistieviering, waarin kinderen een bloemenhulde brengen. Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee. Bij mooi weer op het kerkplein, bij regen in de kerk.
Zaterdag 27 juli om 19.00 uur een viering van Woord en Communie en op zondag 28 juli om 10.00 uur een eucharistieviering.
Het verlangen naar elkaar en uitzien naar een zinvolle toekomst staan centraal. Het Parochiekoor zal onder leiding van dirigent-organist de heer Anton van Vulpen de vieringen muzikaal opluisteren.
Ter gelegenheid van het Annafeest is de kerk op 26 en 28 juli heel de dag open voor gebed en bezichtiging. De kapel is in de zomer alle dagen open van 10.00 tot 18.00 uur.
Parochiekerncommissie Molenschot.