Extra Actie Kerkbalans

17 juni 2020, door Webmaster PHG

Omzien naar elkaar.

Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.
Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.
Als parochie zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen.
Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!
Wij vragen u om voor onze parochie te bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar de parochiaan die het moeilijk heeft.
Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?
Stort dan vandaag nog uw bijdrage op NL19 RABO 0145 1030 80 t.n.v. Parochie Heilige Geest o.v.v. extra gift corona.
Alvast heel hartelijk dank!