Een stukje kerk in de huiskamer

02 april 2020, door Webmaster PHG

Nu gezinnen niet meer naar de kerk kunnen en thuis zitten, willen we vanuit het Franciscuscentrum een stukje kerk in hun huiskamer brengen.
Vanaf Palmzondag gaat Kapelaan Jochem elke avond om zeven uur live op de Facebookpagina. Hij leest een verhaal voor gebaseerd op het Evangelie van de dag.  Kinderen kunnen via de reacties voorbeden naar hem sturen waar hij direct voor bidt en ten slotte geeft hij ze de zegen.
Via Facebook en de site van het Sint Franciscuscentrum kunnen ze kleurplaten en werkjes downloaden om met het verhaal aan de slag te gaan.
In de Goede Week komt er zo’n ‘uitzending’ op elke bijzondere dag (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, enz.) tot en met Paaszondag. Daarna zal er een ‘uitzending’ zijn op iedere zondag- en woensdagavond.

Met hartelijke groet,

Egbert Bornhijm, diaken, Ineke Leemput,  Kapelaan Jochem van Velthoven en Brechje Loenen