Een nieuwe Workshop ‘Bidden en Schrijven’

21 mei 2019, door Webmaster PHG

In de aanloop om tot een gebedenboekje voor onze beide parochies te komen, verzorgde dhr. Stan van Ommen op woensdag 3 april een uitstekende Workshop ‘Bidden en schrijven’. Hij gebruikte de gebedsmethode van de Lectio Devina en dat bleek voor alle aanwezigen een goed handvat om tot een eigen gebed te komen. De succesvolle avond vroeg om een passend vervolg.
Dat passend vervolg hebben we gevonden. Op 20 juni zal Mirjam Dirkx een Workshop met dezelfde naam verzorgen: ‘Bidden en schrijven’. Ook Mirjam zal allereerst aandacht geven aan het bidden. Ze zal daarbij aandacht geven aan het gebed in gewone taal, passend bij de werkelijkheid van alledag. Ze zoekt ruimte voor onze gevoelens: boosheid en onbegrip, dankbaarheid en blijdschap; zoals we dat ook in de psalmen kennen. Aan de hand van een Bijbelse psalm zal ze ons leiden naar het schrijven van een eigen hedendaagse psalm. De Workshop wordt verzorgd op donderdag 20 juni, 19.30 uur, Parochiecentrum, Hoofdstraat 58. Opgave voor deelname via gebedenboekje@gmail.com.
Werkgroep Gebedenboekje