Driekoningenzingen in Molenschot

16 januari 2020, door Webmaster PHG

Op zaterdag 4 januari trokken groepjes kinderen verkleed als koningen langs de deuren van Molenschot om te zingen. Zij deden dit met veel plezier voor hun ‘Verre vriendjes in Namibië. ‘s Avonds werden zij met hun ouders in de Annakapel opgewacht om vervolgens aan te sluiten bij de wekelijkse viering in de Kerk. Zij hielpen pastor Edith met het ‘afsluiten’ van de Kersttijd door de Kerststal te bewieroken.
Daarna werd heel serieus de inhoud van de collectebussen geteld en zij hadden samen meer dan € 225,– opgehaald. Geweldig! Van dit geld kan pater Martin van der Avoird prachtige dingen doen voor de kinderen in het arme Namibië.
De ‘Koningen’ zelf werden ook beloond en mochten iets kiezen uit zelfgemaakt speelgoed en andere voorwerpen uit Namibië. Elk jaar is dit weer een heel spannend moment!
Een dank je wel voor iedereen die dit resultaat mogelijk maakte, maar vooral dank aan de kinderen.
Parochiekerncommissie Anna Molenschot.