Dopen tijdens de zondagsviering

09 december 2019, door Webmaster PHG

Wanneer doopouders aan drie geloofsgesprekken en de zondagsviering hebben deelgenomen, kunnen de kinderen worden gedoopt. Op 8 december, de tweede zondag van de Advent, was er voor het eerst een doop nieuwe stijl tijdens de zondagsviering. Pater Schaas Vermeulen ging voor in de Eucharistieviering. Drie kinderen werden gedoopt: Fay, Jade en Angelina. Ouders, peters en meters en naaste familie zaten vooraan. Kerkgangers en overige familieleden zaten verspreid in de goed gevulde kerk. Met koor en voorgangers mee, waren er bijna 200 aanwezigen.
In het evangelie lazen we over Johannes de Doper die mensen uitdaagt om zich te laten dopen. Het thema ‘Doop’ werd daardoor een thema dat niet alleen de familie aansprak, maar het werd een uitdaging voor elke aanwezige. Een stronk met een twijg, werk van de bloemsiergroep, bracht symbolisch in beeld dat het christelijk geloof verder wil gaan dan het optimistisch gemoed van de brave burger. Geloof gaat verder dan optimisme en verstandelijke beredenering. De twijg, een beeld dat de profeet Jesaja gebruikte, vormde het begin en het einde van de preek van diaken Rob van Uden.
Het parochiekoor zong mooi, er was enthousiasme in de kerk en het feest rond de drie dopeling; al die elementen maakten deze tweede zondag van de Advent tot een bijzondere liturgische gebeurtenis. Bij de koffie, na de viering, waren er veel goede reacties op de viering te horen, zoals:

  • “Het is goed dat de ouders enkele keren de kerk bezochten. Je kunt zien dat ze ermee vertrouwd zijn.”
  • “Het was een mooie viering, feestelijk.”
  • “Het was eigenlijk per ongeluk dat we in Rijen in de kerk waren, maar dit was fijn om mee te maken.”