De Video van de Paus, Voor degenen die een verantwoordelijkheid hebben in de economie

08 april 2018, door Pieter Hartman

De economie moet ten dienste staan van de sociale rechtvaardigheid en vooral ten goede komen aan hen die daar de grootste behoefte aan hebben. En zij die er verantwoordelijkheid voor dragen moeten haar ten dienste stellen van het algemeen welzijn.