De video van de Paus, Speciale gebedscampagne voor de kerk

10 oktober 2018, door Pieter Hartman

De duivel is een verleider. Daarom laten we hem, zonder het te beseffen, in ons leven binnendringen; en ook in het leven van de Kerk. Om tegen de kracht van het kwaad te vechten en de Kerk te beschermen, vraagt de Paus ons om in oktober de rozenkrans tot de Maagd Maria en het gebed tot de Aartsengel Michael te bidden. Sluiten we ons allemaal aan bij dit verzoek?

Gebed tot de Aartsengel Michael:
“Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doet voelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

Gebed “Onder uw bescherming, heilige Moeder van God”
Tot u nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God;
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

De rozenkrans
Blijde mysteries (maandag en zaterdag)
1. De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
3. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden

Droeve mysteries (dinsdag en vrijdag)
1. De doodsangst van Jezus in de Hof van olijven
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
5. Jezus sterft aan het kruis

Glorievolle mysteries (woensdag en zondag)
1. De opstanding van Jezus uit de doden
2. De Hemelvaart van Jezus
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
4. Maria wordt ten hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond

Mysteries van het Licht (donderdag)
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
2. De bruiloft in Kana
3. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering
4. De gedaanteverandering van de Heer op de berg Tabor
5. De instelling van de eucharistie