De video van de Paus, Het gezin, kweekvijver van menselijkheid.

02 augustus 2019, door Pieter Hartman

In het gezin leren we de dingen die ons ons hele leven bij zullen blijven. In het gezin worden onze waarden gevormd. En, boven alles, is het de plaats waar we door onze ouders en onze broers en zussen voor het eerst kennis maken met de liefde, die een weerspiegeling is van Gods liefde. Liefhebben en geliefd worden maken ons tot mens, helpen ons de liefde van God te herkennen. Jezus heeft ons deze weg geopenbaard. Laten we deze liefde in onze gezinnen beleven door ons met elkaar te verbinden in gebed.