De video van de Paus, De toekomst van de allerjongsten

06 december 2019, door Pieter Hartman

De kinderen zijn de eersten die lijden onder oorlogen, corruptie, armoede, milieuvervuiling en rampen. Dit betekent dat hun rechten, van het recht om te spelen of te studeren tot het recht om te worden gehoord, in het bijzonder moeten worden beschermd.