De video van de Paus, De bevordering van de vrede in de wereld

03 januari 2020, door Pieter Hartman

Geen enkele religie roept op tot oorlog, haat of geweld. Integendeel, ze nodigen ons uit om de waarden van vrede en menselijke broederschap te verdedigen. Anderzijds vormen dialoog en begrip tussen mensen een essentieel onderdeel van hun leer. Laten we hen volgen.