Carnavalsviering in de Annakerk.

20 februari 2019, door Webmaster PHG

Op zondag 3 maart om 11.00 uur is er in de Annakerk in Papslokkersland (Molenschot) een carnavalsviering met als thema: ‘We gaon buite oos buukske!’.
Pastor Rob van Uden gaat voor en zegt dat op het eerste gezicht het thema haaks op het kerkelijk leven lijkt te staan. De carnavalsliturgiegroep kon echter met dit thema wel wat. Op verrassende manieren blijkt het thema verwant aan de gewone kerkelijke viering en ook in Bijbelse verhalen keert dit onderwerp steeds weer terug. Vooral Jezus heeft er een handje van om ‘buite ‘t bekende buukske te gaon’.
In het evangelieverhaal dat we tijdens de viering lezen, gaan alle personages, inclusief Jezus, buiten hun buukske. Het is dan ook een verhaal dat wil dat we gaan ‘om-denken’. En, wat ook bijzonder is: we vonden buiten de Bijbel een kindergeschiedenis over Jezus. Wellicht staat het verhaal niet in de Bijbel omdat het heel erg fantasierijk is, maar evengoed is het een pareltje dat meer dan de moeite waard is om te leren kennen.
Het Parochiekoor zingt en voor de muzikale klanken zorgen De Markoevermuzikanten.
Onze prins Pap en de volledige Jeugdraad van Elf zijn aanwezig en ook het bestuur van de Carnavalsstichting.
De kerk hangt vol slingers en de kinderen zijn er klaar voor. De Raad van Elf heeft het dansje al geoefend en zal in de kerk een demonstratie geven.
We gaan er met z’n allen een mooie viering van maken. Dus zet oewe hoed op, trek oew carnavalscostuum aon en kom mee vieren.
Na de viering gaan we lekker koffie drinken bij ‘t Engeltje en luisteren naar carnavalsmuziek.
Tot 3 maart om 11.00 uur in onze Annakerk in het Papslokkersgat.