Brief (ingekort) van paus Franciscus.

07 mei 2020, door Pieter Hartman

Moeder van God, bid voor ons tot de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.
Bescherm de artsen, verpleegsters en vrijwilligers die zich in de frontlinie bevinden. Steun hun inzet en verleen hen edelmoedigheid en gezondheid. Wees hen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de pastors die proberen te helpen en te steunen.

Verlicht de geesten van mannen en vrouwen die onderzoek verrichten om dit virus te overwinnen.

Steun de regeringsleiders, opdat zij met wijsheid te hulp kunnen schieten wie niet over de eerste levensbehoeften beschikken; dat zij oplossingen bedenken die geïnspireerd zijn door inzicht en solidariteit.

Maria, Allerheiligste, geef dat het geld dat wordt besteed aan de productie en opslag van wapens kan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar het voorkomen van tragedies als deze.

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze pandemie. Wij vertrouwen ons aan u toe. Amen.
Paus Franciscus