Bestuursmutaties

13 september 2016, door Webmaster PHG

Bij het begin van het parochiële werkjaar zijn er enkele mutaties te melden:
In het Parochiebestuur is de maximale zittingstijd voor Nettie van Dongen uit Molenschot verstreken. Haar plaats in het bestuur wordt overgenomen door Toos Snijders, ook uit Molenschot.
In de Parochievergadering vertrekt Toos Snijders. We zijn nog op zoek naar vervanging, bij voorkeur iemand uit Molenschot.
Een vacature in de Parochiekerncommissie van Rijen wordt ingevuld door Floortje Evers, actief bij de Gezinskerk.
Wij wensen hen alle goeds toe in hun nieuwe functie.