Advent 2019

13 november 2019, door Webmaster PHG

‘Een kind komt aan het licht’

Op zondag 1 december begint de Advent en daarmee het nieuwe Kerkelijk Jaar. We zullen dit jaar vaak uit het Evangelie van Mattheus lezen. De liturgiegroep koos voor de Advent het thema: ‘Een kind komt aan het licht’. Het thema verwoordt hoop. Zelfs als we over het einde der tijden lezen, klinkt deze hoop door. We willen leven in het licht van de Heer.
Hoop is als een twijg die uit een schijnbaar dode stronk kan groeien. Zonder de feitelijkheid van pijn, verdriet, misdaad en geweld uit de weg te gaan, geeft het Evangelie ons een hoopvolle boodschap.
Maar ook letterlijk komen in onze parochies kinderen aan het licht. In onze parochies zijn we begonnen met een nieuwe opzet van de voorbereiding op de Doop. Dit betekent dat kinderen voortaan tijdens de zondagviering gedoopt worden. Een gebeurtenis die we met de hele gemeenschap zullen vieren.
Op 8 december tijdens de zondagsviering in de Maria Magdalenakerk worden voor de eerste keer drie kinderen gedoopt. In Dongen is de nieuwe voorbereiding ook begonnen en de eerste Doop vindt plaats in een zondagsviering in het nieuwe jaar.