Actie Kerkbalans, wat een mooie eindspurt!

16 januari 2020, door Webmaster PHG

Met een streefbedrag voor 2019 van € 99.000 en uw bijdragen tot en met 31 december van € 99.875 hebben we dankzij uw financiële hulp het streefbedrag gehaald. Hartelijk dank daarvoor.
De voorbereidingen van de Actie Kerkbalans voor 2020 zijn in volle gang. De uitnodiging voor uw deelname wordt de komende week bij u bezorgd. Maandelijks zullen we de score publiceren. In de kerken is dat te zien op een levensgrote thermometer.
Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans blijft NL19 RABO 0145 1030 80 t.n.v. Parochie Heilige Geest. Gebruik als vermelding daarbij ‘Parochiebijdrage 2020’.
Werkgroep Actie Kerkbalans