Actie Kerkbalans, nog even een eindspurt!

12 december 2019, door Webmaster PHG

Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de actie Kerkbalans. Het is nu december en de resultaten van uw bijdragen tot en met november zijn bekend.
Met een streefbedrag voor 2019 van € 99.000,– en uw bijdragen tot en met 30 november van € 92.463,– zijn we nog € 6.537,– verwijderd van het streefbedrag.
Tijd voor een eindspurt en met uw bijdragen in de komende tijd moet het streefbedrag zeker haalbaar zijn. Spurt u ook nog mee?
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL19 RABO 0145 1030 80 t.n.v. Parochie Heilige Geest met vermelding van ‘Parochiebijdrage 2019’.
Werkgroep Actie Kerkbalans