Aanpassing programma Voedsel voor de Ziel

17 september 2020, door Webmaster PHG

Op 15 september was de werkgroep Voedsel voor de Ziel bij elkaar en is het programma voor het komende half jaar bekeken. We hebben contact gehad met de diverse contactpersonen, met het volgende resultaat:

  • 28 september: boekbespreking Stoner wordt uitgesteld.
  • 27 oktober:  lezing Augustinus gaat door met een maximum aan personen.
  • 12 november: workshop Iona wordt uitgesteld.
  • 20 december: kerstconcert gaat door onder voorbehoud, zo ja dan met inschrijving. Het wordt een concert zonder pauze en zonder koffie.
  • 20 december: kerstmarkt gaat niet door.

Wij zullen de deelnemers van onze adreslijst en degenen die zich al hebben aangemeld inlichten.
Wij vinden het heel jammer dat we dit moeten meedelen, maar het is niet anders.
Voor het programma vanaf januari 2021 zullen we t.z.t. een beslissing nemen.

Trudy Frickel
voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl