Boekbespreking ‘De Engelenmaker’

15 september 2017, door Webmaster PHG

Van Conflict naar Verbinding

De werkgroep Voedsel voor de Ziel organiseert weer een gespreksavond over een eigentijds boek. Gekozen is dit jaar voor ‘De Engelenmaker’ van Stefan Brijs. In 2012 ontving dit boek de Libris Literatuurprijs.
Het is een spannende roman over wetenschap, geloof en bijgeloof.
Het speelt zich af in een dorpje vlakbij het Drielandenpunt Nederland, België en Duitsland. Na afwezigheid van bijna twintig jaar keert doctor Victor Hoppe terug naar zijn geboortedorp Wolfsheim. Het is een dorp met bijgelovige, bekrompen mensen die erg argwanend reageren als blijkt dat de dokter drie kinderen van een paar weken oud bij zich heeft. Het is de drieling: Gabriel, Michael en Rafael. Zij zijn zelden te zien en dat geeft aanleiding tot geruchten in het dorp. Zouden ze ernstig ziek zijn?
Victor is een autistisch aangelegde geleerde die weinig weet heeft van de wereld en van het dorp waarin hij leeft. Hij is aanvankelijk een man van de wetenschap maar later blijkt dat hij er een geheime religieuze agenda op na houdt.
Victor ziet God als zijn rivaal en wil hem overtreffen door zichzelf onsterfelijk te maken en als schepper op te treden: zijn drie zonen zijn het product van de wetenschap van het klonen! Het is een verhaal over geloof en wetenschap; werkelijkheid en verbeelding, macht en onmacht. Het boek roept veel vragen op.

Onder leiding van Marjolein van Tooren wordt dit boeiende boek besproken op maandag 2 oktober in het parochiecentrum in Rijen. Aanvang 19.30 uur. Entree € 3,00.
Aanmelden bij het secretariaat Parochiecentrum, telefoon 0161-222833 of mail naar voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl.
“Voedsel voor de Ziel”, een werkgroep van de Parochie Heilige Geest