Kinderkruisweg

het laatste avondmaal

het laatste avondmaal

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken wij de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel van Golgotha, nabij de stad Jeruzalem. Tijdens deze viering zullen kinderen van de bovenbouw van de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden. We beginnen het Paasverhaal bij het Laatste Avondmaal, daarna Zijn gevangenneming in de Tuin met de Olijfbomen. En we sluiten af bij Zijn kruisdood en begrafenis. De kleine kinderen vormen een kring van lichtjes ten afscheid van de gestorven Jezus. Iedereen, klein en groot, is van harte voor deze viering uitgenodigd om drie uur op Goede Vrijdag in de Maria Magdalenakerk.


  • Goede Vrijdag – april 2019

    De kruisweg, ’s middags om drie uur op vrijdag 19 april, probeert de taferelen van Jezus’ lijden te verbinden met onze eigen zorg en pijn. We proberen deze kruisweg toegankelijk te maken voor volwassenen én kinderen.
    De avondliturgie gaat verder waar we op Witte Donderdag zijn gebleven. De betekenis van lijden en sterven wordt uitgedrukt in het lijdensverhaal dat als rollenspel wordt gelezen. De kerkgangers delen in dit spel en verwoorden de reacties van het volk.
    In deze mooie viering is aandacht voor het menselijk drama, maar ook voor stilte en aanbidding.

Naar boven