Parochievergadering

De Parochievergadering (PV) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het pastoraal team en het bestuur. Bij de samenstelling van de PV wordt een vertegenwoordiging vanuit de gehele parochiegemeenschap nagestreefd. Eenmaal in de twee maanden komt de PV bijeen en bespreekt een onderwerp op het terrein van Catechese, Liturgie, Diaconie of Kerkopbouw. Leden van de PV zijn betrokken vrijwilligers uit de parochie. De vicevoorzitter van het parochiebestuur zit deze vergadering voor. Leden worden benoemd door de bisschop voor een periode van maximaal acht jaar (2 maal 4 jaar).

Leden van de parochievergadering

Frans_van_Emstede, ParochievergaderingFrans van Emstede
Voorzitter

E-mail: frans.van.emstede@gmail.com

Bart Legierse, ParochievergaderingBart Legierse
Secretaris

E-mail: bartlegierse@ziggo.nl

Trudy Frickel, ParochievergaderingTrudy Frickel

E-mail: trudyfrickel@gmail.com 

Marijke de HaasMarijke de Haas

E-mail: dehaasjeshulten@planet.nl

corry_de_hoonCorry de Hoon

Email: corry.de.hoon@home.nl

Ad KuytenAd Kuijten

E-mail: kuytenap@planet.nl

Gérard van LisdonkGérard van Lisdonk

E-mail: gerardvanlisdonk@ziggo.nl

Leny SchuermansLeny Schuermans

E-mail: h.schuermans@kpnplanet.nl

Louis ChamuleauLouis Chamuleau,

E-mail: louis.chamuleau.bna@planet.nl

Corrie van DijkCorrie van Dijk

E-mail: corrievandijk@planet.nl

Maria SikkemaMaria Sikkema

E-mail: mariamerckx@ziggo.nl

Rob van UdenAdviseur: Pastor Rob van Uden

E-mail: rvuden@parochiedongen.nl

Naar boven