Verslag van Driekoningen zingen voor Magdalenakinderen

08 januari 2017, door Pieter Hartman

Driekoningen zingen in Rijen succesvol verlopen!

Ongeveer 70 kinderen (23 groepjes) zijn, als koningen verkleed, langs de deuren gegaan op vrijdag 6 januari om te zingen.
Het was een drukte van belang in het Parochiecentrum toen de ‘koninkjes’ hun collectebussen kwamen inleveren. Er was limonade, chocolademelk en een koekje. Er zijn foto’s gemaakt en er werd in het bijzijn van de nieuwsgierige ‘koningen’ geteld, hoeveel er was opgehaald voor de kinderen in het SOS dorp Tela in Honduras. Maar liefst € 675,00. Behalve onze ‘koningen’ wil ik alle mensen bedanken die gegeven hebben. Ook een oprecht dank-je-wel aan de ouders van onze jeugdige ‘koningen’. Ze zagen er weer prachtig uit en zonder uw stimulans, inzet en toestemming waren ze waarschijnlijk niet voor dit goede doel langs de deuren gegaan.
Een woord van dank ook aan de directies, leerkrachten en conciërges van de Katholieke Basisscholen St. Jozef en de Brakken die bereid zijn geweest om deze goede traditie weer te promoten en mee te helpen bij het uitdelen van de collectebussen en buttons.