Goede Vrijdag

10 april 2019, door Webmaster PHG

De kruisweg, ’s middags om drie uur op vrijdag 19 april, probeert de taferelen van Jezus’ lijden te verbinden met onze eigen zorg en pijn. We proberen deze kruisweg toegankelijk te maken voor volwassenen én kinderen.
De avondliturgie gaat verder waar we op Witte Donderdag zijn gebleven. De betekenis van lijden en sterven wordt uitgedrukt in het lijdensverhaal dat als rollenspel wordt gelezen. De kerkgangers delen in dit spel en verwoorden de reacties van het volk.
In deze mooie viering is aandacht voor het menselijk drama, maar ook voor stilte en aanbidding.