Palmpasenviering met kleuters

De werkgroep Kerk en School bezocht op 12 maart de kleuters van de KBS St. Jozefschool om het verhaal van Palmpasen te vertellen. In het prentenboek ‘Op weg naar Pasen’ van J. Godfrey volgt Ben hoe Jezus op weg naar Jerusalem gaat om het Paasfeest te vieren.
Hij ziet dat Jezus na het Laatste Avondmaal gevangen wordt genomen, gekruisigd en begraven in de tuin van Jozef. Op Paaszondag wordt gezegd dat Jezus weer leeft. Op de weg terug naar zijn eigen dorp hoort Ben vrienden van Jezus praten over wat er de afgelopen week gebeurd is in de stad. De vrienden worden ingehaald door een andere wandelaar. Zij nodigen de vreemde man uit voor het eten. Aan het breken van het brood en het verdelen van de wijn herkennen zij Jezus. Ja, Jezus leeft!
De kleuters hebben daarna Palmpasenstokken gemaakt: een kruis met broodhaan, palmtakje, eitjes, fruit en iets lekker: vijf symbolen die met het verhaal van Ben te maken hebben. Op woensdag 21 maart kwamen ze met de stokken naar de kerk. De kleuters kregen een palmtakje en liepen samen met pastor Joost, terwijl het orgel speelde, in processie door de kerk. De pastor keek met de kinderen nog even terug naar het verhaal van Ben. Daarna mochten de groepen op het altaar een paasliedje of -versje voordragen over het nieuwe leven van de lente.
De Palmpasenstokken en de kinderen werden gewijd en pastor Joost sloot af met een gebedje. De kleuters gingen in processie naar buiten en brachten de stokken naar mensen die daar erg blij mee waren.