Vrijheid in Nederland

02 mei 2018, door Webmaster PHG

Dit jaar vieren we 73 jaar vrijheid in Nederland. Vrede en vrijheid zijn van onschat-bare waarde. Bij de viering van 5 mei wil ik, pastor Joost de Bont, uw aandacht vragen
voor veelzeggende bevrijdingspoëzie, geschreven door Ida Gerhardt.

‘Een nieuw lied’ (5 Mei 1945)

Ik sloeg de luiken open, daar lag het groene land,
van licht en wind belopen, van wateren omrand.
Hoe schoon lag het te blinken die morgen in de Mei!
Mijn fonklend land was vrij.

Ik deed de welpomp zingen, wat koel in de aarde sliep
ten dagelicht kwam springen, het klare water diep.
Hoe goed was het te drinken die morgen in de Mei!
O land, ten laatste vrij!

Ik ging mijn eigen ronde, van werk in hof en huis,
en elk gerei hervonden, het glansde klaar en kuis.
Hoe blonken alle dingen die morgen in de Mei!
Mijn eigen land, weer vrij!

Ik knielde, laag bij de aarde,
toen sprak de aarde niet:
“Wie wachtend zich bewaarde,
dien schenk Ik een nieuw lied”.

Hoe zoet is het te zingen
te morgen en te Mei,
hoe blinken alle dingen!
Mijn land, mijn hart is vrij!