Pasen: licht en water

10 april 2019, door Webmaster PHG

Licht en water, voorwaarden voor alle leven en alle groei zijn wezenlijke elementen voor de viering van Pasen. Op de ijskoude Noordpool kan geen plant groeien, in een dorre woestijn evenmin en in een grot onder de grond ook niet. Licht en water wijzen naar Jezus, de Levende. Ze wijzen naar de Kerk, de gemeenschap van mensen die in Jezus geloven. In de begintijd van het christendom was het Paasfeest het moment dat mensen opgenomen werden in de kerkgemeenschap: door het water kwamen ze tot het licht van Jezus.
Het Paasfeest herinnert ons ook aan ons eigen doopsel, dat wij bij de gemeenschap van Jezus horen. We geloven dat Jezus leeft. Wat betekent dat?
Dat betekent dat je Hem niet moet zoeken in een graf, niet in de aarde van de oudheden, niet in de stenen van monumenten, maar Hij leeft voort in denkende en handelende mensen. Jezus komt daar tot leven waar mensen elkaar liefhebben, waar mensen samenkomen in zijn Naam en datgene doen wat Hij in zijn leven heeft gedaan. Hij keek de mensen in hun ogen en zag hen staan, ongeacht wie Hij tegen kwam. Hij liet eenieder tot zijn recht komen. Daarom hielden zovelen van Hem. Hij blijft als licht en water, onmisbaar voor leven in tijd en eeuwigheid.
Namens het pastoraal team voor iedereen: Zalig Pasen.
Pastor Joost de Bont