Helende stilte

Stilte kan soms onaangenaam en confronterend zijn en daarom ontvluchten we haar graag. Ze houdt ons een spiegel voor en wij zijn soms bang, onze werkelijkheid onder ogen te durven zien. Terwijl we juist dan de helende werking van stilte zouden kunnen ervaren: stilte leert ons te durven zien wat is, om ons er aan toe te vertrouwen. In de stilte ontdekken we wie we zijn en bedoeld zijn om te worden. De helende stilte ervaren die ons doet opengaan voor het leven. Het kan een uitnodiging zijn om dichter bij ons mens-zijn te komen, door stil te staan bij datgene wat er in ons leven wil komen en de stilte haar werk in ons te laten doen.
Diep binnen in ons is stilte. We mogen ons er door laten leiden. Laten we de stilte koesteren en liefhebben. Het is de stilte die ons geluk kan brengen, het is de stilte die liefde is. Laten we ons niet verliezen in uiterlijkheden, maar dankbaar de stilte voelen. We hoeven nergens heen, de plaats waar we zijn is genoeg. Ja, alles is hier voorhanden om de stilte te voelen. De rust die stilte geeft, zal in deze zomer als een zegen binnenkomen.
Pastor Joost de Bont