December

In deze soms donkere dagen hangt een sfeer van intimiteit, thuis-zijn, geborgenheid. Wie naar de reclame-uitingen kijkt, ziet dat de nadruk ligt op de lichtzijde van het leven, het zorgeloze.
Wie beter oplet, hoort de mensen van wie de stem minder wordt gehoord. Het lijkt alsof er een kloof loopt tussen licht en donker. Het is alsof de mensen die aan de lichtzijde leven een muur opbouwen en onbereikbaar worden voor hen die leven aan de donkere zijde. De wereld van de oppervlakkigheid verbreedt die kloof. ‘Planning en carrière’, de ‘machowereld’ verdraagt geen kwetsbaarheid en wil alles in eigen hand houden. Maar er is ook een andere kant: de wereld van de zorgvuldige aandacht voor het kwetsbare, opdat de kwijnende vlaspit niet zal doven en het geknakte riet niet wordt gebroken. Het is de wereld waarin mensen zich niet door een roes laten overvallen, maar waarin zij waakzaam, attent zijn. Het is de wereld van streven naar geluk voor jezelf en voor een ander.
In december roept de eendimensionale wereld van glitter en consumptie, van luxe en welvaart het hardst door de straten, gebruikmakend van het Verhaal waarin zij zelf nauwelijks gelooft. Maar als het stil wordt, de lichten doven, dan roept in ons die andere wereld, die wereld van een diepere dimensie. Waar aandacht is voor menselijkheid, waar liefde haar woning bouwt, daar wordt het nieuwe leven geboren, daar breekt licht door het duister heen, daar wordt de kloof overbrugd. Sentiment wijkt en er komt gevoel voor elkaar. December is een gevoelige maand. We worden aangesproken op ons mens-zijn.
Pastor Joost de Bont