Inspiratie

God, wanneer er meer solidariteit zou zijn tussen mensen en volkeren,
zou de wereld er heel anders uitzien.
Mensen gunnen elkaar vaak het licht niet in de ogen.
Zij willen meestal alles voor zichzelf houden.
Daarom is er zoveel oorlog en strijd!
Daarom is er zoveel verdeeldheid in onze wereld!
Daarom is er zoveel ongelijkheid tussen arm en rijk, Noord en Zuid!
Ook al kan ik in mijn eentje daar niet veel aan veranderen, God, toch wil ik je vragen:
open mijn hart voor de zorg van medemensen en help mij om te delen en te geven.
Uit: Gebedenboek.