Startviering Eerste Communie ‘Kleuren van Geluk’

Als je kleur wilt geven aan je leven komt er heel wat kijken. In kleur heb je veel nuances.
In de verhalen van de Bijbel kun je horen hoe verschillend mensen kleur geven aan hun leven.
Jezus van Nazareth heeft een heel uitgesproken mening over ‘Kleur geven aan je leven’.
Al in de oudheid had kleur een bijzondere betekenis. Bij de ark van Noach was er een prachtige regenboog. Die was voor de mensen een signaal en een belofte van God.
Met deze regenboog gaan we aan de slag!
De communicanten knippen thuis een regenboog en versieren die met hun naam. Die regenbogen komen tijdens de Startviering op zaterdag 26 januari om 17.00 uur in de Maria Magdalenakerk op het prikbord in de kerk. Het koor de MM-Kidzz zingen in deze viering.
In de voorbereiding naar de Eerste Communie luisteren de kinderen naar de verhalen van Adam, Levi, Mara, Tobi, Petrus, Andreas, Johannus en alle vrienden van Jezus van Nazareth.
Hoe geven zij kleur aan hun leven?
De Eerste Communieviering in de Maria Magdalenakerk in Rijen is op zondag 26 mei om 10.00 uur en in de St. Annakerk in Molenschot op zondag 2 juni, ook om 10.00 uur.
U bent van harte welkom.
Werkgroep Eerste Communie.