Informatieavond Eerste Communie 2018

Vanaf het moment dat kinderen in groep vier zitten, kunnen ze hun Eerste Communie doen. Zij mogen dan net als alle grote mensen bij Jezus aan tafel en deelnemen aan de Heilige Communie. Wij willen vriend zijn van Jezus en naar hem luisteren en van hem leren. Daarover gaat de Eerste Communievoorbereiding en dat proberen we ook te beleven in de Eerste Communieviering.
De vieringen voor de Eerste Communie zijn op 20 mei 2018 in Molenschot en op 3 juni 2018 in Rijen.
De informatieavond is op dinsdagavond 14 november 2017 om 20.00 uur in het parochiecentrum van Rijen, Hoofdstraat 58.
De ouders of verzorgers van kinderen van groep vier die staan ingeschreven bij de parochie krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond.
U bent van harte welkom!

Werkgroep Eerste Communie
Pastor Joost de Bont (jdebont@parochiedongen.nl)
Voor Dongen: Jos van Dongen (adg.van.dongen@home.nl)
Voor Rijen: Marion Bosman (mbosmannetjes@home.nl)