Impressie voorbereiding Eerste Communie

02 mei 2018, door Webmaster PHG

Afgelopen weken hebben we in Dongen en Rijen heel wat beleefd. De derde kindermiddag had als thema ‘De poort van samen eten’. Hoe het delen van vijf broden en twee vissen, die Tobie bij zich had, de aanleiding was dat er genoeg eten was voor iedereen en dat er nog veel overbleef. We hebben geoefend hoe dat gaat: ‘Samen delen, samen eten’.
Een mevrouw vertelde over mensen die niet genoeg geld hebben om eten te kopen. De Voedselbank (Rijen) of Arm in Arm (Dongen) helpt hen. De communicanten gaan de Voedselbank en Arm in Arm een handje helpen.

Een zinvolle zaterdagochtend om zo samen bezig te zijn met de communievoorbereiding

We doen dat door houdbare producten mee te brengen en in de viering van de Eerste Communie zetten we die op het altaar, als gaven voor mensen die onze hulp kunnen gebruiken.
Er waren workshops voor ouders en communicanten in de Maria Magdalenakerk in Rijen en in de Laurentiuskerk in Dongen. Het thema was ‘Vergeven en Bidden’. Spontaan brachten de communicanten houdbare producten, speelgoed en kleding mee voor de Voedselbank en Arm in Arm.
Na een inleidende meditatie werd door middel van kleine rollenspellen onderzocht hoe je kunt vergeven. Vervolgens gingen de ouders en de communicant aan de slag met het maken van een collage. Samen werd het kralenspel rond bidden gespeeld en bij elke beantwoorde vraag was er een kraal te winnen. We sloten af met het Onze Vader. Een zinvolle zaterdag om zo samen bezig te zijn met de communievoorbereiding.
De vieringen van de Eerste Communie zijn:
– in Molenschot op zondag 20 mei om 10.00 uur in de St. Annakerk.
– in Rijen op zondag 3 juni om 10.00 uur in de Maria Magdalenakerk.
Jos van Dongen, Coördinator werkgroep Eerste Communie