De voorbereidingen zijn begonnen

21 maart 2018, door Webmaster PHG

Met veel enthousiasme kwamen woensdagmiddag 21 februari ondanks de bittere kou alle communicanten naar het parochiecentrum. De reiskoffertjes meegenomen en vol verwachting begonnen ze aan hun eerste bijeenkomst. Een beetje onwennig zo’n eerste keer in een vreemde groep.
Na het zingen van het ‘Wees Welkom’ luisterden we naar het verhaal van de man die geen naam had en na enig aandringen ‘Ik vraag het je nog een keer’ kwam er uiteindelijk toch een naam. ‘Adam’ heette de man.
Wat een opluchting de man had een naam, een van de duizend-en-een namen die geschreven staan in Gods Hand. We praatten nog even over het bijzondere verhaal.
‘Spreek je naam en ga door de poort van alle mensen’, met deze spreuk en onder het zingen van het lied ‘Wil je zeggen hoe je heet, zeg je naam’, gingen de kinderen door de Poort in ‘Het land van God’. Daar gingen we samen bidden en toen was het pauze.
We brachten een bezoek aan de doopvont en luisterden en ervaarden wat dopen is. Vervolgens gingen de kinderen aan de slag in het ‘Land van God’ en maakten een zelfportret. En toen de papa’s en de mama’s al stonden te wachten, werd met het lied ‘Geef me je hand’ afgesloten.
Met nog wat extra bagage in de koffer gingen de kinderen voldaan huiswaarts.
Werkgroep Eerste Communie