Ruimte voor God

Ooit werd Jezus geboren uit een jonge vrouw Maria. We zouden het niet geweten hebben als zijn leerlingen zich niet hadden laten raken door zijn geest. En vele mensen voor ons, zijn tot in hun ziel geraakt door God die als een kind in ons geboren werd.
Keer op keer maken mensen het mee als alles duister en kil geworden is, als er geen toekomst, geen leven meer mogelijk lijkt. Als je niets meer durft te verwachten, wordt midden in die duisternis een helder licht zichtbaar. De herders en koningen vertellen ons: keer je naar dat licht toe, zet hoogst persoonlijk een stap in die richting. Het kan een lange reis zijn maar je vertrouwen wordt beantwoord: een ‘nieuw’ leven begroet je met open armen.
Als je snakt naar een nieuwe geboorte, luister dan naar de stilte, kijk in de duisternis naar het kleine heldere licht in de verte. Zet je neer bij dat kind in de kribbe. Laat je schroom varen. Neem zijn uitnodiging aan. Ja, het is een lange reis want dat kind in ons vraagt om aandacht, anders kan het niet tot leven komen.
Die lange reis is de tijd die wij mensen nodig hebben om ja tegen God te kunnen zeggen. God laat zich altijd en overal vinden, als wij zoeken met heel ons hart. Mag de nacht van Kerstmis de nacht zijn waarin God meer en meer ruimte vindt in onze ziel.
Bestuur en pastoraal team wensen u een Zalig Kerstfeest.
Edith Hertog, pastoraal werkster