Privacy bij God

20 juni 2018, door Webmaster PHG

Privacy boven alles: je legt je leven niet zomaar op straat. Je wilt niet dat er iemand mee aan de haal gaat. Heel verstandig en tegelijkertijd kan het ons erg eenzaam maken. Privacy maakt het mogelijk dat we onze levens gescheiden houden van anderen. Onze vreugde, verdriet en worstelingen blijven zo verborgen. En dan ontvangen we ook geen steun en bemoediging van anderen. Al brengen we ze niet aan het licht, ze zijn er wel en beïnvloeden ons doen en laten. Juist als we onze onmacht het meest voelen, hebben we behoefte aan iemand anders. Waar kunnen we onze gedachten, herinneringen, verlangens en gevoelens op een goede manier delen? We zijn gezegend als dat in kleine kring kan. Het lucht ons op en geeft ruimte aan ons leven. Hoe gaat God om met onze privacy? God roept ons voortdurend met die oude vraag: “Mens, waar ben je?” God stapt niet ongevraagd bij ons binnen. Het oude antwoord op Gods vraag luidt: “Ik was bang en heb me verstopt”. Het is voor ons niet gemakkelijk om God toe te laten in ons leven. We denken dat we het zelf moeten opknappen en dat God er toch niets aan kan veranderen. En toch, als we de deur open zetten, vinden we de weg naar God, naar Gods liefde. We hoeven Hem niet iets te vertellen over ons leven, maar we gaan zelf ons leven anders zien, met Gods ogen, in zijn licht.
Edith Hertog, pastoraal werkster