De doop van Kensi en Noortje

19 februari 2020, door Webmaster PHG

Op zondag 16 februari, tijdens de Eucharistie, werden Kensi en Noortje gedoopt. Het gastenteam ontving de kerkgangers met een glimlach en reikte ook hen die voor het eerst onze kerk bezochten de boekjes aan.
Het parochiekoor had mooie liederen uitgezocht.
We menen in de laatste maanden een lichte groei in het kerkbezoek te zien. En inderdaad, ook deze zondag hadden we een goed bezochte viering.
Op het moment van de Geloofsbelijdenis, kwamen de ouders met hun dopelingen en de peters en meters voor in de kerk staan en werd van de ouders een instemming met het geloof van de kerk gevraagd.
De doop was deze keer op het altaarverhoog en beter zichtbaar voor iedereen in de kerk. Als parochiegemeenschap kunnen we de nieuwe dooppraktijk zien als een kans om het geloof van ons doopsel ook zelf te vernieuwen en te onderhouden. De ouders van Kensi en Noortje wensen we Gods zegen toe.