Vastenactie 2020

01 april 2020, door Webmaster PHG

Werken aan je toekomst

Op zondag 29 maart zouden we in de vieringen extra aandacht geven aan de Vastenactie.
Helaas kon dat niet doorgaan. In de pastorale brief leest u het verhaal van Patrick uit Zambia.
Laat het werk van de Vastenactie niet stoppen en draag uw steentje bij via NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag.