Vastenactie 2020

12 februari 2020, door Webmaster PHG

De campagne van Vastenactie 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
“Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen. Zodat ze straks voor zichzelf kunnen zorgen.”
Aldus Patrick Siluyele (23) die onderdak kreeg, verzorging en een opleiding. Tegenwoordig geeft hij naailes aan gehandicapten. “Ik was nog een kind toen mijn vader overleed. Het was moeilijk om aan eten te komen. Mijn broers en zussen moesten aan het werk om geld te verdienen. Ik was de jongste en werd door mijn moeder naar de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria gebracht. Zij namen me op in hun centrum voor weeskinderen, gaven me eten en kleding en toen ik ouder werd, stuurden ze me naar school. Dankzij de Zusters heb ik een vak geleerd en weet ik hoe ik groente moet verbouwen. Daar ben ik hen eeuwig dankbaar voor.”
Kijk voor meer informatie over het vastenproject op www.vastenactie.nl .
Maak uw gift over op het rekeningnummer van Vastenactie Nederland IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.
Uiteraard schenken we in onze parochie ook aandacht aan dit project. In het volgende parochieblad leest u daar meer over.