Uitreiking Antoniusprijs voor diaconie in Dongen

06 februari 2019, door Webmaster PHG

Diaken Wim Tobé reikte de Antoniusprijs uit. (Foto: Gerard Jansen)Diaken Wim Tobé reikte op zondag 3 februari 2019 de Antoniusprijs uit aan de Oecumenische Werkgroep Arm in Arm te Dongen.
Dit gebeurde tijdens een eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk in Dongen. Pater Schaas Vermeulen ofm. conv. was de hoofdcelebrant. De diakens Rob van Uden en Wim Tobé verleenden liturgische assistentie.
Het Laurentiuskoor onder leiding van Frans Bullens ondersteunde de viering met liturgische zang.
Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de diverse protestants-christelijke geloofsgemeenschappen te Dongen en ‘s-Gravenmoer.

Lees er meer over in de nieuwsbrief van het Bisdom Breda