Pelgrimage in Rijen

Een bijzondere wandeltocht langs plaatsen van dienstbaarheid.

Op woensdag 29 mei vanaf 19.00 uur houden een tocht langs plekken van dienstbaarheid, zowel uit het heden als het verleden. Onderweg bezoeken we plaatsen van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood.
De tocht heeft de structuur van de acht ‘Werken van Barmhartigheid’ uit de katholieke traditie. Met deze kapstok komen we langs de Rouwgroep, Hearts and Letters, de Weggeefhoek, Vluchtelingenwerk en Leystromen, de Vastenactie, een ideeënbus voor een duurzame en milieuvriendelijke kerk, de plaats waar ooit de politiecel was en naar een gastvrije ontvangst in de Moskee.
De korte bezoeken hebben voor de pelgrims het karakter van een kennismaking met verschillende sociale groepen en organisaties. De tocht wil ook mensen met een verschillende achtergrond met elkaar verbinden: elke deelnemende groep zet zich in voor een sociaal en duurzaam Rijen, en ruimer: een sociale en duurzame wereld.
We eindigen bewust bij de Moskee. Hier sluiten onze broeders en zusters van de Islam hun vastendag af met een Iftar-maaltijd. Voor de pelgrims een kans om het afsluitende gebed mee te maken, iets te horen over het eigen vastenproject van de moskee en om elkaar te ontmoeten.
Aanmelden via info@parochieheiligegeest.nl of het secretariaat.
We verzamelen bij de poort van het kerkhof.
Werkgroep Diaconie