Communie uitreiking in VITA

Voor bewoners van Vita, die graag de communie ontvangen, maar niet naar de viering kunnen, is een oplossing gevonden. Iemand uit de eigen zorgkring van de bewoner kan de communie meenemen in een bijzonder doosje na de viering op zaterdagmorgen om het naar de kamer te brengen en uit te reiken. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat iedereen op eigen wijze, naar eigen behoefte en mogelijkheden kansen krijgt om het geloof vorm te geven in het leven van alledag.
De pastores van de Parochie Heilige Geest hopen van harte dat deze mogelijkheid op prijs wordt gesteld. In de Clientennieuwsbrief Vita van 6 maart zijn de bewoners hiervan op de hoogte gesteld en heeft pastor Gerard Oostveen een toelichting gegeven.

Op verzoek van het managementteam van VITA wordt er geen melding meer gemaakt van de vieringen in de krant en op de website.
De vieringen in VITA zijn bedoeld voor de eigen bewoners en hun verzorgers.
De beschikbare ruimte en de veiligheid voor de bewoners speelt een rol bij deze beslissing.

Naar boven