Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda

09 juli 2020, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 08-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht:

En dan is het zomer…… 2020

Beste mensen!

Het is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Maar de vakantie zal anders zijn voor veel mensen vanwege
het Coronavirus. Het lijkt erop dat alles soepeler wordt, maar het virus is nog niet verslagen. Velen hebben
de afgelopen maanden hun beste krachten gegeven om anderen nabij te zijn ondanks de afstand. Al deze
inspanningen zijn geweldig. Groot is de vreugde dat we samen eucharistie mogen vieren in onze kerken met
100 mensen. Dat is een versoepeling van de lockdown naar 30 mensen en nu naar 100 of zelfs meer. Wat
een vreugde om elkaar weer letterlijk te zien.

Klik hier voor alle informatie in deze nieuwsbrief.