Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda

05 juni 2020, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 07-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht:

Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Op 20 mei jl. hebben de Nederlandse R.-K. bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid. De parochies zijn er daarna mee aan het werk gegaan om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie voor het kerkelijk leven op anderhalve meter. Deze voorbereiding leverde ook een aantal vragen op. Deze vragen zijn verzameld via de bisdommen en het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en in een vraag- en antwoordlijst bij elkaar gezet. Al eerder lieten de bisschoppen weten dat ze dankbaar zijn dat in parochies en instellingen met de inspiratie van de Heilige Geest de nodige stappen worden gezet om binnenkort weer veilig en waardig te kunnen vieren. Het vraagt veel van de parochies, maar met een gezamenlijke inspanning is er vanaf 1 juni weer ruimte om dat samen te doen.
Het SRKK heeft bekend gemaakt dat de genoemde limiet van 30 en 100 personen bij vieringen exclusief de bedienaren betreft.
De vragenlijst is hierop aangepast. Download de vraag- en antwoordlijst (2020-05-29)

Klik hier voor alle informatie in deze nieuwsbrief.