Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda nr. 02-2020

06 februari 2020, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 02-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht:

1000 bezoekers verwacht op conferentie ‘De Missionaire parochie’

De organisatie van de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ verwacht duizend bezoekers. Daags voor het einde van de vroegboekperiode, raakte de conferentie al uitverkocht. Toen hadden zich al ruim 600 belangstellenden ingeschreven.
Dat het onderwerp van de conferentie veel mensen aanspreekt, wist de organisatie al. De twee startbijeenkomsten in 2019 werden druk bezocht. Maar dat er een stormloop zou komen op de tickets, kwam als een verrassing. In enkele dagen tijd schreven zich nog enkele honderden mensen in voor de wachtlijst.
“Om zo veel mogelijk mensen toegang te kunnen geven, is opnieuw gekeken naar de organisatorische, logistieke en ruimtelijke capaciteit,” vertelt Nicole Weinberg namens de organisatie. “Gelukkig kunnen we nu zeggen dat de wachtlijst geminimaliseerd is.” Mensen die de komende tijd graag een ticket willen kopen, worden nog steeds aangemoedigd om van de wachtlijst gebruik te maken, benadrukt Nicole, “voor het geval er plaatsen vrij komen.”

Klik hier voor alle informatie in Nieuwsbrief 02 van de Vicariaten Middelburg en Breda