Nieuwsbrief Vicariaat Breda nr. 9

03 oktober 2017, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 9 van het Vicariaat Breda is uit met onder meer het volgende bericht:

Catechese- en gespreksgroep in de parochies in Rijen en Dongen

In onze kerken gaan we vaak uit van een aantal gedeelde opvattingen over het geloof. Die denkbeelden
lijken heel vanzelfsprekend. Wanneer we echter zorgvuldig naar de Bijbelteksten kijken, komen we
verrassende nieuwe inzichten tegen. In een cursus van acht bijeenkomsten gaat diaken Rob van Uden met u
hierover in gesprek.
De woorden van Jezus zijn een alternatief voor de manier waarop veel mensen met hun leven omgaan …

Nieuwsbrief nummer 9