Nieuwsbrief Vicariaat Breda nr. 8-2019

04 september 2019, door Webmaster PHG

Nieuwsbrief 8 van het Vicariaat Breda is uit met o.m. het volgende bericht:

Personalia

Annemiek Waij
Op 19 augustus Annemiek Waij heeft haar collega’s in het bisdomkantoor laten weten dat er bij haar opnieuw kanker is geconstateerd. De vooruitzichten zijn niet goed. Annemiek wil de tijd die haar nog gegeven wordt in de kring van haar gezin en familie beleven. Ze groet en dankt voor de ervaren betrokkenheid, liefde en ondersteuning, en ze wenst ieder alle goeds.
We weten hoeveel beroepskrachten, bestuurders en vrijwilligers in de parochies altijd hebben meegeleefd met Annemiek en haar gezin. We vragen hen om in hun gebed bij Annemiek en haar dierbaren te zijn.

Klik hier voor alle informatie in Nieuwsbrief 8